O NÁS   REFERENCE   KONTAKTY  

PROJEKCE

Společnost GAMIS PRO s.r.o. zajišťuje komplexní servis v oblastech:

- architektonické řešení včetně vizualizace
- projednání s dotyčnými orgány a jejich vyjádření
- geotechnický průzkum pro založení stavby
- zajištění stanovení radonového indexu pozemku
- projektová dokumentace pro územní řízení
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
- statické posouzení stavby
- požárně bezpečnostní řešení – požární zpráva
- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
COPYRIGHT 

© 2012-2013 GAMIS PRO s.r.o. | Powered by Adam Feit (4play Design) - Design by Petr Rambousek

O NÁS / MONTOVANÉ OBJEKTY / PROJEKCE / DODÁVKA / REFERENCE / KONTAKTY