O NÁS   REFERENCE   KONTAKTY  

MONTOVANÝ SYSTÉM GAMIS 

Charakteristickým rysem montovaných objektů GAMIS je nosná ocelová konstrukce umístěná na spodní stavbě vytvořené betonovými patkami a železobetonovou podkladovou deskou.

Typ ocelové konstrukce je možno přizpůsobit požadovanému architektonickému řešení stavby, přičemž jsou vždy splněny požadavky souvisejících norem a předpisů. Opláštění je vytvořeno sendvičovými panely, na které je aplikován fasádní zateplovací systém zakončený fasádou, či jiným obkladem. Stavba je opatřena plochou nebo sedlovou střechou dle požadavků investora.

Montovaný systém umožňuje široké užití staveb ve státním i soukromém sektoru: bytové domy, občanská vybavenost, administrativní budovy, školství – školky, školy, zdravotnictví – nemocnice, domy pro seniory, startovací byty, sociální byty, sportovní zázemí, prodejny apod.

 

                              

 
 

Stavby se vyznačují především:

architektonickým a dispozičním řešením (velmi účelné rozmístění místností, barevnost interiéru, fasády atd.);
rychlostí výstavby – podstatná část hrubé stavby je složena z hotových dílců dovezených na stavbu (ocelová konstrukce, panely) což umožňuje  postavení a zastřešení objektu ve velmi krátké době;
výhodnou cenou – v poměru užitná plocha/cena;
požadované tepelné izolační vlastnosti – stavba odpovídající současným požadavkům stanovených v ČSN 730540-2;
stavba dle požadavků zákazníka – akceptujeme maximálně požadavky investora;
možnost přístavby objektu – rozšíření;
nízkými dopravními náklady;
minimální vliv na okolní zástavbu, minimální poškození okolního terénu, minimální zatížení okolí nadměrným hlukem při výstavbě, žádné  
 ekologické poškození okolí stavby, možnost celoroční výstavby);
jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž, která je šetrná k okolní stávající zeleni, přístupovým komunikacím a okolní zástavbě;
jednoduchá možnost demontáže budovy – za účelem jejího odstranění v případě potřeby, nebo snadná přestavba vnitřních dispozic k jinému účelu využití.
- splnění požadovaných norem.


Společnost GAMIS PRO, s.r.o. akceptuje všechny podmínky a normy pro výstavbu budov dle Stavebního zákona, splnění příslušných hygienických norem, požadavků požární ochrany a dalších předpi
COPYRIGHT 

© 2012-2013 GAMIS PRO s.r.o. | Powered by Adam Feit (4play Design) - Design by Petr Rambousek

O NÁS / MONTOVANÉ OBJEKTY / PROJEKCE / DODÁVKA / REFERENCE / KONTAKTY