O NÁS   REFERENCE   KONTAKTY  

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tepelně izolační vlastnosti standartního provedení:
podlaha                                U=0,30 W/m2K
obvodová stěna                  U=0,24 W/m2K
střecha                                 U=0,18 W/m2K

Tepelně izolační vlastnosti lze samozřejmě upravit dle specifických požadavků na konkrétní
stavbu, zejména s ohledem na požadovaný klasifikační ukazatel CI.

Požární odolnost

Požární odolnost stěny a střechy je standardně na úrovni EI 15, dodatečnými úpravami vyplývající zejména z požárně bezpečnostního posouzení, lze zvýšit lokálně až na EI  90.

Energetický štítek obálky budovy  
Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (ze zákona není povinný) má ve standardním provedení stavby   hodnotu klasifikačního ukazatele CI v kategorii C (vyhovující). V případě požadavku investora je možno provést stavební, technické a technologické úpravy k dosažení klasifikačního ukazatele CI v kategorii B.

 

            
COPYRIGHT 

© 2012-2013 GAMIS PRO s.r.o. | Powered by Adam Feit (4play Design) - Design by Petr Rambousek

O NÁS / MONTOVANÉ OBJEKTY / PROJEKCE / DODÁVKA / REFERENCE / KONTAKTY